Aktien

Aktienamn Igrene. Kortnamn: ABI. Noterades den 22 augusti 2014.
Antal aktier 8,677,670. Kvotvärde 0,1 SEK. Typ aktie ISIN-kod SE0006091476.
Aktietorget