Geotermi

När Igrene startade sin nuvarande verksamhet koncentrerades inledningsvis verksamheten på geotermisk energi, dvs på det förhållandevis varma vatten som finns i Siljansringens akvifärer.

Det är inte ovanligt att runt Siljansringen finna vatten som redan på 300-500 meters djup håller cirka +20-25° C. Här är Sveriges högsta värmegradient.

Under borrningarna har Igrene stött på inte bara varmt vatten utan även gasformiga kolväten (metangas mm) som fritt flödar ur borrhålen.