Kalender 2019


 

Kvartalsbokslut för verksamhetsår 2018/2019:


25 januari 2019 Kvartalsrapport Q1

23 april 2019 Halvårsrapport Q2

22 juli 2019 Kvartalsrapport Q3

22 oktober 2019 Bokslutskommuniké 2019