Meteoritnedslaget

Siljansringen, som bildades för 377 miljoner år sedan,är det största kända meteoritnedslaget i Europa. Den kraftfulla kollisionen orsakade stora djupgående förkastningar ner till 15-20 km. Meteoritnedslaget bedöms ha påverkat ett område med en diameter av 100-150 km.
Siljansringen har varit föremål för intensiv forskning eftersom kratrar från meteoritnedslag erbjuder en unik möjlighet att testa hypoteser om oorganiskt ursprung för kolväteföreningar.
Hypotesen innebär att kolväteföreningar från jordens innandöme kan nå ytan genom de djupa förkastningar som skapas av meteoritnedslag. Geologer och oljebolag som arbetar enligt konventionella olje- och gasbildningsteorier har också varit intresserade av att studera Siljansringen.
Begravda nedslagskratrar utgör utmärkta underjordiska reservoarer för olja och gas och flera av världens stora olje- och gasfält finns i anslutning till sådana.