AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna och avser att kommersialisera fyndigheterna.
Vi har identifierat fyndigheter på flera platser i ringen.

Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 3 000 aktieägare. 

Många kärnborrhål och undersökningsbrunnar har borrats ned till ett djup av 700 meter. I flertalet av dessa hål förekommer flöden av ren metangas.
Nu pågår arbetet med att fastställa möjliga mängder och kapacitet på fyndigheterna i området söder om Mora för att därefter ansöka om bearbetningskoncession och miljöpröva vidare förädlingsprocess.