Förvaltningsrätten avslår Igrenes överklagande av Bergsstatens beslut
Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 mars – 31 maj 2022
Mark- och miljödomstolen avslår Igrenes överklagande
Igrene söker bidrag till klimatneutral vätgasproduktion, Clear Hydrogen