AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna och avser att kommersialisera fyndigheterna.
Fyndigheter har identifierats bl.a Sydväst om Mora.


Bolaget är noterat på Spotlight och har cirka 3000 aktieägare. 

Igrene har ansökt om bearbetningskoncession & miljöprövning för att gå i produktion.