Halvårsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september 2022 – 28 februari 2023
Nyemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket
Kvartalsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september 2022 – 30 november 2022