Igrene har hållit årsstämma
Kvartalsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september 2023 – 30 november 2023.
Igrene utökar sin styrelse
Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31