Undersökning av Siljansringens utsläpp av naturgas
Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 mars – 31 maj 2023
Halvårsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september 2022 – 28 februari 2023
Kvartalsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september 2022 – 30 november 2022