Debattartikel om Igrene i SvD
Halvårsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 September 2021 - 28 Februari 2022
Bergsstaten avvisar Igrenes begäran om tillrättaläggande
Revisionsberättelse