Nyemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket
Igrene har hållit årsstämma
Kvartalsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september 2022 – 30 november 2022
2022-12-14 Igrene kallar till årsstämma den 23 januari 2023