Nya undersökningstillstånd är beviljade 2018-09-13
Video presentation av Igrene på Aktiedagen
Nyhets flash 2018-09-06
Emissions memorandum
Anmälningssedel för teckning av aktier
Extra Bolagsstämma - Enhälligt beslut