2020-06-30 - Beslut från Mora Orsa Miljökontor.
2020-03-30 - Uppdatering av tidigare PM av idag.
2020-06-30 - Borrningen ska enligt Mora Orsa Miljökontor stoppas i PB4.
Halvårsrapport för AB Igrene Q2 2019-2020 sep-feb
Kvartalsrapport för AB Igrene, 556027-1305,1 september 2019 – 30 november 2019
Årsredovisning 2018-09-01 - 2019-08-31