2019-06-17 - Förtydligande av pressmeddelande ang teckningsoptioner
2019-06-13 - Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO 1 är satt till den 20 juni 2019
2019-06-12 - Igrene söker tillstånd för kommersiell produktion av naturgas
Halvårsrapport 1 september 2018 – 28 februari 2019