2019-08-09 Styrelseledamoten Olle Starrin lämnar Igrenes styrelse
Kvartalsrapport Q3 AB Igrene (publ) , 1 mars 2019 – 31 maj 2019
2019-06-12 - Igrene söker tillstånd för kommersiell produktion av naturgas
Halvårsrapport 1 september 2018 – 28 februari 2019