2020-03-26 - Regeringen beslutar att inte tillåtlighetspröva Igrenes ansökan
2020-03-18 - Borrningen fortsätter i PB4
AB Igrene: Korrigering – Nyemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket
Kvartalsrapport för AB Igrene, 556027-1305,1 september 2019 – 30 november 2019
Årsredovisning 2018-09-01 - 2019-08-31