Igrene överklagar Bergsstatens beslut angående bearbetningskoncession
Bergsstaten avvisar Igrenes ansökan om bearbetningskoncession
Igrene har hållit årsstämma
Kvartalsrapport för AB Igrene, 556027-1305,1 september 2020 – 30 november 2020
Komplettering: Igrene drar in kapital för ett expansivt 2021