Uppdatering kring projektet och planering för nyemission
Flaggning - 2019-02-06
Flaggning - 2019-02-05
AB Igrenes nyemission i januari är registrerad hos Bolagsverket
Igrene har hållit årsstämma
AB Igrene gör en riktad kvittningsemission