Slutgiltigt resultat från emission
Samrådsunderlag
Nyhetsbrev November 2018
Bokslutskommuniké för AB Igrene, 1 september 2017 – 31 augusti 2018.
Flaggningsmeddelande 2018-09-28
Video presentation av Igrene på Aktiedagen