AB Igrene säkrar finansiering samt förbereder företrädesemission

Protokoll fört vid Årsstämma med Aktieägarna i AB Igrene den 22 Januari 2018
Testdata verifierar högre gasvolymer
Valberedningens förslag inför årsstämman i Igrene
Årsredovisning 2016-2017