Bokslutskommuniké för AB Igrene, 2019-2020
Igrene återupptar produktionstesten i PB2
Igrene söker ny VD
Länk till Protons online presentation, presentationen börjar ca 4 minuter in i videon, använd lösenordet 7.+s!q5w för att få access till videon.
Powerpoint presentation från Protons online presentation