Rättelse av gårdagens pressmeddelande om att AB Igrene (publ) offentliggör memorandum avseende företrädesemission om cirka 10,1 miljoner kronor
Igrene offentliggör memorandum
Igrene Memo
Anmälningssedel